3 lutego 2013 r.

1 nowa oferta pracy dodana do działu karier.

7 stycznia 2014 r.

Wraz z końcem ubiegłego roku otrzymaliśmy oficjalne zaświadczenie o wpisie do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Tym samym od nowego roku 2014, rozszerzamy nasz profil działalności o prowadzenie archiwizacji, zarówno w postaci własnej składnicy akt mieszczącej się w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Roździeńskiego 11, jak i wykonywania usług archiwizacyjnych bezpośrednio w archiwach zakładowych danych przedsiębiorstw. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

W sprawach dotyczących chęci współpracy prosimy o kontakt: biuro@mostostalbedzin.com

24 grudnia 2013 r.

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w 2014 roku składa…

MOSTOSTAL BĘDZIN Import Export Sp. z o.o.

21 grudnia 2013 r.

1 nowa oferta pracy dodana do działu karier.

21 listopada 2013 r.

Restrukturyzacja firmy MOSTOSTAL BĘDZIN Wytwórnia Konstrukcji Stalowych Sp. z o.o. obejmująca pełne przejęcie spółki wraz z objęciem władzy przez nowy zarząd w postaci jednoosobowego członka zarządu, prezesa Krystiana Kowalskiego. Tym samym w walnym zgromadzeniu, wraz z resztą udziałowców ustalony został nowy statut spółki, jak również zmieniona została nazwa na MOSTOSTAL BĘDZIN Import Export Sp. z o.o., co wymuszone było nowym profilem działalności. Zmiany te stanowią jedynie krok w dalszym rozwoju, zarówno spółki pod obecną nazwą, jak i prywatnej, dotychczas prowadzonej, rodzinnej działalności gospodarczej F.P.U.H. MIREX Mirosław Kowalski. Zmiana formy prawnej pozwoli nam zaistnieć na rynku, jako stabilna firma o znaczącej pozycji rynkowej i rozpoznawalnej marce. Zapraszamy do współpracy.