13 lipca 2015 r.

MOSTOSTAL BĘDZIN Import Export Sp. z o.o. uzyskał licencję na transport samochodowy, a także wydana została decyzja na transport odpadów innych niż niebezpieczne – WER.6233.2.19.2015.RB.

27 listopada 2014 r.

Od nowego roku rozpoczęliśmy współpracę z Pomorska Agencja Finansowa – Toruń Sp. z o.o. identyfikującą się wpisem do rejestru przechowawców akt osobowo-płacowych pod pozycją 1/2004. Tym samym archiwum zostaje przeniesione.

24 listopada 2014 r.

W dniu dzisiejszym do grupy MOSTOSTAL BĘDZIN Recykling dołącza kolejna spółka MOSTOSTAL BĘDZIN Recykling Łódź Sp. z o.o. skupiająca się na centralnym rynku naszego kraju.

23 sierpnia 2014 r.

Po długich perturbacjach udało się, zaczynamy działać na terenie Dolnego Śląska. Powstała spółka celowa MOSTOSTAL BĘDZIN Recykling Strzelce Sp. z o.o..

7 stycznia 2014 r.

Wraz z końcem ubiegłego roku otrzymaliśmy oficjalne zaświadczenie o wpisie do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Tym samym od nowego roku 2014, rozszerzamy nasz profil działalności o prowadzenie archiwizacji, zarówno w postaci własnej składnicy akt mieszczącej się w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Roździeńskiego 11, jak i wykonywania usług archiwizacyjnych bezpośrednio w archiwach zakładowych danych przedsiębiorstw.

W sprawach dotyczących chęci współpracy prosimy o kontakt: biuro@mostostalbedzin.com

21 listopada 2013 r.

Restrukturyzacja firmy MOSTOSTAL BĘDZIN Wytwórnia Konstrukcji Stalowych Sp. z o.o. obejmująca pełne przejęcie spółki wraz z objęciem władzy przez nowy zarząd w postaci jednoosobowego członka zarządu, prezesa Krystiana Kowalskiego. Tym samym w walnym zgromadzeniu, wraz z resztą udziałowców ustalony został nowy statut spółki, jak również zmieniona została nazwa na MOSTOSTAL BĘDZIN Import Export Sp. z o.o., co wymuszone było nowym profilem działalności. Zmiany te stanowią jedynie krok w dalszym rozwoju, zarówno spółki pod obecną nazwą, jak i prywatnej, dotychczas prowadzonej, rodzinnej działalności gospodarczej F.P.U.H. MIREX Mirosław Kowalski. Zmiana formy prawnej pozwoli nam zaistnieć na rynku, jako stabilna firma o znaczącej pozycji rynkowej i rozpoznawalnej marce. Zapraszamy do współpracy.