Grupa MOSTOSTAL BĘDZIN Recykling prowadzi szeroko zakrojoną działalność proekologiczną w zakresie przyjmowania, składowania, przetwarzania oraz utylizacji odpadów na podstawie decyzji wydanych przez właściwe urzędy. Wykonujemy także prace rekultywacyjne, zarówno na własnych, jak i dzierżawionych terenach.

Poniżej zamieszczone są decyzje wraz z zawartymi kodami odpadów, które możemy przyjmować.