Nasza firma oferuje sprzedaż produktów oferowanych przez Thermal Ceramics Polska. W ich zakres wchodzą:

Włókna ceramiczne o temperaturze klasyfikacyjnej do 1600 oC

Oferowane produkty i wyroby na bazie włókien ceramicznych:

–      włókno luzem
–      maty igłowane bez lepiszczy
–      moduły fałdowane z mat
–      kształtki formowane próżniowo
–      samonośne płyty do izolacji ogniowej
–      płyty izolacyjne
–      papier i karton
–      sznury, szczeliwa i tkaniny

Wysokotemperaturowe włókna szklane typu SUPERWOOL o temperaturze klasyfikacyjnej do 1300 oC

Gama produktów z tych włókien odpowiada swoją różnorodnością palecie wyrobów z włókien ceramicznych. Cechą charakterystyczną tych włókien jest ich niska biotrwałość w płynach ustrojowych człowieka przy równoczesnym zachowaniu zalet materiałów włóknistych. Oferujemy produkty na bazie włókien Superwool 607 (TK 1100 oC), Superwool 607HT (TK 1300 oC).

Lekkie prostki i kształtki ogniotrwałe do 1790 oC

Wysokiej klasy surowce ogniotrwałe umożliwiają produkcję prostek i kształtek o następujących zaletach:

–      niska gęstość i pojemność cieplna
–      bardzo dobre własności izolacyjne
–      odporność na wstrząsy termiczne
–      odporność na atmosfery redukujące
–      łatwa obróbka mechaniczna
–      łatwa instalacja

Betony izolacyjne i ogniotrwałe do 1800 oC

W zależności od składu chemicznego oraz gęstości materiałów dostarczamy:

–      ultralekkie i lekkie betony izolacyjne
–      betony o niskiej zawartości tlenków wapna i żelaza
–      betony o średniej gęstości
–      betony ogniotrwałe
–      betony i masy do specjalnych zastosowań
–      betony do wylewania, torkretowania oraz masy plastyczne do ubijania