Podstawą naszej działalności jest wydobycie i sprzedaż piasku z terenów „Kopalnia Strzelce”, k. Wrocławia. W swojej ofercie posiadamy także surowce mineralne takie jak żwir, węgiel, półwyroby (m.in. cynk, nikiel, miedź) oraz półprodukty jakimi są bitumen, czy styren. Za wyjątkiem piasku sprzedaż prowadzimy na zasadach brokerskich, będąc pośrednikami pomiędzy producentem, a odbiorcą. Jesteśmy zainteresowani długoletnią współpracą handlową w zakresie dostaw. Więcej informacji po uprzednim kontakcie telefonicznym, bądź też zapytaniu ofertowym.

Pytania dotyczące sprzedaży kontraktowej piasku proszę kierować pod oddział Recykling Strzelce.