Dotyczy:
– Skup i sprzedaż złomu stalowego, żeliwnego oraz metali kolorowych,
– Sprzedaż zgorzeliny walcowniczej (zendry).