Firma „MOSTOSTAL BĘDZIN Import Export” Sp. z o.o. została powołana zmianą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy dnia 02.12.2013 r.

Firma nasza powstała na tradycjach, doświadczeniu i kadrze Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych MOSTOSTAL BĘDZIN Przedsiębiorstwo Państwowe. Powstała ona z przekształcenia Wytwórni Konstrukcji Stalowych wówczas Przedsiębiorstwa Państwowego w samodzielny podmiot gospodarczy w formie spółki kapitałowej jako „MOSTOSTAL BĘDZIN Wytwórnia Konstrukcji Stalowych” Sp. z o.o., a następnie zmianach dokonanych w celu rozwoju Firmy, pod nową nazwą „MOSTOSTAL BĘDZIN Import Export” Sp. z o.o. Od tego momentu Firma działa nieprzerwanie do obecnej chwili. Branże w jakich się specjalizujemy to wykonywanie rekultywacji terenów, składowanie i handel odpadami, usługi sprzętem budowlanym (w tym wyburzenia i rozbiórki), ale także sprzedaż surowców oraz pośrednictwo w handlu nieruchomościami.

Od połowy roku 2013 istnieją na rynku także dwie pokrewne Spółki wchodzące w skład Grupa MOSTOSTAL BĘDZIN Recykling, pod nazwą „MOSTOSTAL BĘDZIN Recykling Strzelce” Sp. z o.o. oraz „MOSTOSTAL BĘDZIN Recykling Łódź Sp.” z o.o. Wszystkie podmioty prowadzą wspólną politykę, w odrębnych rejonach rejonach Polski, tak aby umożliwić poszerzenie rynku. Spółki zostały stworzone celowo, pod sfinalizowanie konkretnych inwestycji, przy dodatkowych założeniach rozwoju.