13.07.2015 r. – Decyzja na transport odpadów WER.6233.2.19.2015.RB

Decyzja

31.12.2013 r. – wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.

Zaświadczenie