Wykonywanie usług archiwizacyjnych, których zakres obejmuje:

1. Przeprowadzenie kontroli (skontrum) zasobu archiwalnego;
2. Zapoznanie się z historią i strukturą organizacyjną jednostki (zakładu);
3. Rozpoznanie przynależności zespołowej akt;
4. Segregację dokumentacji;
5. Systematyzację dokumentacji w obrębie zespołu;
6. Dokonanie kwalifikacji archiwalnej akt;
7. Brakowanie dokumentacji przeterminowanej;
8. Archiwizowanie „właściwe” materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, a w tym:

a) porządkowanie materiałów w teczkach;
b) usuwanie elementów metalowych (tzw. „mała konserwacja”);
c) opisywanie i znakowanie teczek;
d) inwentaryzacja (sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych;

9. Przygotowanie dokumentacji do przekazanie właściwym jednostkom w celu dalszego przechowywania;
10. Obsługa archiwów i składnic akt w działających zakładach;
11. Przechowywanie dokumentacji (A – akta osobowe i płacowe; pozostała dokumentacja kat. B) pod adresem:

Pomorska Agencja Finansowa – Toruń Sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 6E
87-100 Toruń

Nadmieniamy, że firma Pomorska Agencja Finansowa – Toruń, 87-100 Toruń, ul. Ceramiczna 6E posiada wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, prowadzony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego nr 1/2004.