Grupa MOSTOSTAL BĘDZIN Recykling posiada własne zaplecze transportowe (w tym do przewozu odpadów), na które składa się tabor do przewozu kontenerów oraz ciągniki siodłowe z naczepami typu wanna, „walking floor” (ruchoma podłoga). Poniżej zamieszczona została dla Państwa decyzja uprawniająca do przewozu wymienionych w niej odpadów.

Decyzja na transport WER.6233.2.19.2015.RB z dnia 13.07.2015 r.