Wyburzenia i rozbiórki wszelkiego typu obiektów budowlanych (w tym konstrukcji stalowych), a także gabarytowych maszyn stalowych, ciągów produkcyjnych, maszyn drukarskich, kotłowni, zbiorników na wodę, silosów itp.

Większość usług udaje się zrealizować w zamian za pozyskany złom, bez ponoszenia kosztów przez klienta.